Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe są metodą defektoskopową czyli nieniszczącą metodą badań, która służy do wykrycia nieciągłości materiału. W celu wykrycia wad materiału używa się drobnego żelaznego proszku i obserwuje się jego zachowanie w polu magnetycznym, na powierzchni tego przedmiotu. Pole magnetyczne w tym przypadku wytwarza się za dzięki użyciu defektoskopu magnetycznego, który przepuszcza prąd elektryczny przez badany przedmiot.

Badania magnetyczno-proszkowe mogą odbywać się w warunkach suchych lub mokrych. W metodzie mokrej używa się zawiesiny proszku żelaznego w wodzie, nafcie lub oleju, zaś w metodzie suchej, badany przedmiot posypywany jest proszkiem.
Metodę defektoskopową taką jak badania magnetyczno-proszkowe stosuje się najczęściej w celu wykrycia rys, pęknięć, zanieczyszczeń, różnic w strukturze lub pęcherzyków powietrznych, które przedostały się do spawanego przedmiotu. Przed rozpoczęciem badania należy zbadać właściwości magnetyczne badanego przedmiotu a następnie dopasować odpowiedni sposób magnesowania oraz jego parametry. W badaniu magnetyczno-proszkowym ważne jest aby w odpowiedni sposób przygotować powierzchnię materiału do badania. W tym celu należy ją rozmagnesować, oczyścić i odtłuścić. Następnie stosuje się magnesowanie powierzchni za pomocą defektoskopów oraz nałożenie proszków lub zawiesiny. Ostatnim etapem są oględziny oraz rejestracja wyników, po czym ponownie rozmagnesowuje się powierzchnię przedmiotu i oczyszcza ją.
Badania magnetyczno-proszkowe
Badania magetyczno-proszkowe uznaje się za bardziej czułe niż badania metodą penetracyjną. Badania magnetyczno-proszkowe są stosunkowo łatwe w obsłudze i proste w zastosowaniu. Analiza , opis oraz ocena wyników takiego badania nie jest skomplikowana. Pod warunkiem, że nie wykryje ona nieciągłości pod powierzchnią badanego materiału.

Napisano w Bez kategorii