Najważniejsze informacja o biopaliwach

Biopaliwa to takie, które powstają z przetwórstwa biomasy, czyli na przykład substancji pochodzenia zwierzęcego, mikroorganizmów oraz roślin. Są one używane między innymi do produkcji żywności. Najważniejsze jest jednak to, że paliwa mogą zastąpić wkrótce te, które produkują energię.

Czym są biopaliwa?

Biopaliwa to takie, które produkuje się z biomasy, czyli materii roślinnej, bądź zwierzęcej, która ulega biodegradacji. Rzeczone biopaliwa występują w formie między innymi stałej, ciekłej oraz gazowej.

Biomasa to odnawialne źródło energii, które jest w pełni ekologiczne, w odróżnieniu między innymi do węgla kamiennego, węgla brunatnego, paliw jądrowych, paliw z ropy naftowej czy chociażby gazu ziemnego.

Mimo to, nie da się podać jednoznacznej definicji biopaliw. Są to na przykład paliwa, których objętość w 80 procentach składa się z przetworzonej biomasy, zbieranej przez 10 lat przed jej wyprodukowaniem. Biomasa posiada krótki termin magazynowania energii słonecznej, który wyłapują rośliny w procesie fotosyntezy. W Polsce biopaliwa występują najczęściej w formie ciekłej, które są alternatywne dla ropopochodnych paliw silnikowych.

Rodzaje biopaliw

Biopaliwa występują jako formie gazowej, ciekłej oraz stałej. Gazowe to takie, które otrzymuje się w procesie fermentacji beztlenowej biomasy. Są to m.in. gaz drzewny i gaz ze zgazowania innych surowców biomasowych. Ciekłe biopaliwa to na przykład biodiesel i bioetanol, metanol, olej roślinny i butanol.

Stałe z kolei to biomasa przetworzona i nieprzetworzona, czyli drewno, pellety, zrębki, brykiety drzewne, węgiel drzewny, a nawet owies, miał węglowy, ziarna oraz ziarna zbóż.

Dla silników spalinowych wyróżnia się następujące formy biopaliwa:
– alkohole, czyli metanol, butanol, etanol oraz propanol;
– biogaz mogący zastąpić gaz ziemny;
– olej roślinny – zarówno surowy, jak i przetworzony.

Wykorzystanie biopaliw

Biopaliwa przede wszystkim można wykorzystać do zastąpienia paliw nieodnawialnych, do ogrzewania pomieszczeń, przygotowywania posiłków i tym podobne.

Napisano w Bez kategorii