Kontrola dezintegrazji materiałów konstrukcyjnych

Badania defektoskopowe to metoda przynależąca do sfery badań definiowanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe badania w istotnej mierze zmierzają do odkrycia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Omawiany model badań pozwala na ujawnianie wad materiałów, między którymi wypunktować można między innymi ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W defektoskopii używa się parę metod. Główna z nich to metody elektromagnetyczne, za pomocą której jesteśmy w stanie testować materiały metalowe. W metodzie tej wydziela się podmetody takie jak: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Kolejną strategią są badania radiologiczne, które dzielę się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Wśród badań defektoskopowych wyróżnia się też metody akustyczne i ultradźwiękowe dzielące się na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Pozostałe metody to między innymi metody penetracyjne i termograficzne.

metody badań nieniszczących

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dają możność wykrywania zarówno ubytków powierzchniowych oraz wewnętrznych. Badania te aplikuje się zazwyczaj do kontroli jakości materiałów. Badania kompozytów mogą być proponowane w postaci testów materiałów kompozytowych. Pozwalają na uzyskiwanie badań wytrzymałościowych przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to w szczególności na kwalifikację stanu naprężeń porównując to do testowanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być także metodą niszczącą, wtedy pozwalają na określenie wytrzymałości. Później to umożliwia weryfikację parametrów eksploatacyjnych. A to wpływa na walidację użyteczności wyrobów w użytecznych zastosowaniach.

badania kompozytów

Badania kompozytów

Wspominając o badaniach kompozytowych fundamentalne przesłanie ma definicja kompozytu. Jest to materiał o strukturze niejednorodnej. Materiał ten zbudowany jest z paru komponentów. Komponenty te mają niezmiernie rozliczne własności. Na ogół jakiś komponent to lepiszcze. Występują takie typy kompozytów jak: nanokompozyty, stopy strukturalne, mikrokompozyty, laminaty.

Napisano w Bez kategorii